Contractul de asigurare a creditului

Obiectul de asigurare a creditului

  • Creanțele cu termen de plată de până la 180 de zile (în mod excepțional până la 360 de zile)

Riscurile asigurate

  • Neplata datoriilor de către clienți din cauza unor proceduri de insolvență
  • Neplata datoriilor de către clienți din cauza plăților amânate

Limitele de credit

Un element important al relației de asigurare a creditului între societatea de asigurare și compania asigurată este stabilirea limitelor de credit. Societatea de asigurare a creditului verifică creditul clienților (mai mari) ai companiei și stabilește limitele de credit. Limita de credit este expunerea maximă pe care societatea de asigurare a creditului o acoperă. Aceasta este determinată de valoarea și dinamica livrării de bunuri/prestării de servicii, termenii de plată, perioada anticipată (tolerabilă) de întârziere a plăților și valuta livrărilor.

EXEMPLU:

EXEMPLU: Vânzări anticipate de 100.000 EUR pe lună cu o dinamică constantă pe tot parcursul anului.

Če svojemu kupcu vsak mesec fakturirate za 100.000 EUR blaga oziroma storitev in imate z njim dogovorjen trimesečni plačilni rok, potrebujete zanj kreditni limit vsaj 300.000 EUR, da bo z zavarovanjem pokrita celotna vaša prodaja temu kupcu.

 

În cazul în care societatea de asigurare a creditului nu poate extinde acoperirea asigurării de credit pentru unii cumpărători din cauza ratingului insuficient de creditare, noi îi ajutăm pe clienți să formuleze o strategie de cooperare față de acești cumpărători, folosind toate mijloacele juridice disponibile (tehnici alternative de gestionare a riscului de credit).

Suspendarea livrărilor și recuperarea creanțelor

Suspendarea livrărilor și recuperarea creanțelor sunt două caracteristici importante ale unui contract de asigurare a creditului, care ajută la consolidarea proceselor și procedurilor. Suspendarea livrărilor trebuie activată la 30 de zile după termenul de plată. În caz contrar, expunerea societății asigurate față de client crește (cel mai probabil depășește limita de credit stabilită), iar societatea de asigurare a creditului va refuza acoperirea. Excepțiile de la această regulă generală sunt posibile prin acordul activ între compania asigurată și debitorul acesteia, cu acordul societății de asigurare.

În toate cazurile în care clienții nu plătesc la scadență, personalul companiei se va ocupa de recuperarea creanței (prin somații de plată scrise sau verbale, întâlniri personale, acorduri de întâlnire), ceea ce poate fi efectuat și cu sprijinul societății de asigurare a creditului (comunicare între societatea de asigurare a creditului și client ș.a.m.d.). Dacă procedurile interne sunt insuficiente și nu duc la achitarea datoriilor din partea clientului în perioada stabilită după data de scadență a facturii, compania asigurată trebuie să recurgă la serviciile unor agenții sau avocați specializați în recuperarea profesională a datoriilor. În cazul în care clientul nu plătește, costurile de recuperare externă a creanțelor vor fi acoperite de societatea de asigurare a creditului.

Despăgubiri

Societatea de asigurare a creditelor va plăti despăgubirile imediat după anunțarea unei proceduri de insolvență sau în cazul unor plăți amânate, după o anumită perioadă de timp în urma datei de scadență a facturii și implicării unei agenții externe de recuperare a creanțelor.

EXEMPLU: Plata amânată

Aflați mai mult despre noi