Înștiințare pentru asigurați

ANUNȚ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA ASIGURĂRILOR (ZZavar-1, articolul 553)

În conformitate cu articolul 551 coroborat cu articolele 545, 550 și 553 din Legea Asigurărilor (Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr. 93/15 și 9/19) și cu dorința de a vă proteja interesele în calitate de asigurător, vă informăm că:

  • Societatea de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor ALPHA CREDO d.o.o., cu sediu social la adresa: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, deține un permis de la Agenția de Supraveghere a Asigurărilor nr. 40110-0900 / 2013-4, din data de 23 mai 2013 pentru efectuarea tranzacțiilor de brokeraj în domeniul asigurărilor, ceea ce poate fi verificat în registrul agenților și brokerilor al Agenției de Supraveghere a Asigurărilor (https://www.a-zn.si/zastopniki-in-posredniki/register-zastopnikov-posrednikov/),
  • în conformitate cu dispozițiile articolului 572 din legea ZZavar-1, Societatea de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor a fost înștiințată în vederea furnizării de servicii pe întreg teritoriul Uniunii Europene,
  • Societatea de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor acționează în nume și pe cont propriu,
  • Societatea de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor a încheiat o asigurare de răspundere profesională adecvată pentru a acoperi responsabilitățile care decurg din răspunderea pentru daune, în conformitate cu cerințele articolului 551 alineatul (4) din Legea ZZavar-1
  • Societatea de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor și nici brokerii ei de asigurări nu dețin nicio cotă directă sau indirectă care să reprezinte mai mult de 10% din drepturile de vot sau vreo participare în capitalul societății de asigurări,
  • societatea de asigurări sau filialele acesteia nu dețin nicio cotă directă sau indirectă care să reprezinte mai mult de 10% din drepturile de vot sau vreo participare în capitalul Societății de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor,
  • serviciile de brokeraj nu sunt taxate clientului, întrucât Societatea de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor are drept la o indemnizație pentru serviciile sale, care este plătită de societatea de asigurări selectată (comision acoperit deja de prima de asigurare),
  • în conformitate cu primul paragraf al articolului 554 din legea ZZavar-1, societatea de brokeraj în domeniul asigurărilor nu are drept să ceară achitarea unui comision sau a oricărei alte plăți de la asigurat, cu excepția cazului în care acest lucru este convenit în mod explicit în scris, printr-un contract de brokeraj încheiat cu asiguratul,
  • în conformitate cu articolul 579, Societatea de Brokeraj în Domeniul Asigurărilor a stabilit o procedură internă de soluționare a reclamațiilor (care determină și furnizorul soluționării extrajudiciare a eventualelor litigii), care este publicată pe pagina web a societății (www.alpha-credo.com).

Dr. Aleš Berk Skok, Insurance Broker & Partner

# broker licence of ISA: 40110-0945/2014-4

date of ISA broker licence: 29.5.2014

Janez Jelovšek, Insurance Broker  & Partner

# broker licence of ISA: 40110-0969/2013-4

date of ISA broker licence: 4.6.2013