Informacja dla ubezpieczających

INFORMACJA ZGODNIE Z USTAWĄ UBEZPIECZENIOWĄ (ZZavar-1, art. 553)

Zgodnie z art. 551 w związku z art. 545, 550 i 553 ustawy o ubezpieczeniach (Dziennik Urzędowy Republiki Słowenii, nr 93/15 i 9/19) oraz w celu ochrony Państwa interesów jako ubezpieczyciela, informujemy Państwa:

  • że Ubezpieczeniowa Spółka Brokerska ALPHA CREDO d.o.o., z siedzibą przy Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana, posiada zezwolenie Agencji Nadzoru Ubezpieczeń nr 40110-0900/2013-4, z dnia 23 maja 2013 r. na wykonywanie ubezpieczeniowych transakcji brokerskich, które można sprawdzić w rejestrze agentów i brokerów w Agencji Nadzoru Ubezpieczeń (https://www.a-zn.si/zastopniki-in-posredniki/register-zastopnikov-posrednikov/),
  • że zgodnie z postanowieniami art. 572 ZZavar-1, Ubezpieczeniowa Spółka Brokerska została zgłoszona do świadczenia usług na całym terytorium Unii Europejskiej,
  • że Ubezpieczeniowa Spółka Brokerska działa we własnym imieniu i na własną rzecz,
  • dże Ubezpieczeniowa Spółka Brokerska zawarła odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w celu pokrycia zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za szkody, zgodnie z wymogami ust. 4 art. 551 ZZavar-1,
  • dże Ubezpieczeniowa Spółka Brokerska lub jej Brokerzy Ubezpieczeniowi nie posiadają bezpośrednio lub pośrednio udziału stanowiącego więcej niż 10% praw głosu lub udziału w kapitale zakładu ubezpieczeniowego,
  • że zakład ubezpieczeń lub jego podmiot zależny nie posiada bezpośrednio lub pośrednio udziału stanowiącego więcej niż 10% praw głosu lub udziału w kapitale Ubezpieczeniowej Spółki Brokerskiej,
  • że usługi brokerskie nie obciążają klienta, gdyż Ubezpieczeniowej Spółce Brokerskiej przysługuje roszczenie z tytułu świadczonych usług do wybranego zakładu ubezpieczeń (prowizja pokryta już ze składki ubezpieczeniowej),
  • że zgodnie z art. 554 paragraf pierwszy ZZavar-1, Ubezpieczeniowa Spółka Brokerska nie ma prawa żądać od ubezpieczającego zapłaty prowizji lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia, chyba że co innego wynika z wyraźnej pisemnej umowy brokerskiej zawartej z ubezpieczającym,
  • dże zgodnie z art. 579 Ubezpieczeniowa Spółka Brokerska ustanowiło wewnętrzną procedurę rozpatrywania skarg (określającą również podmiot świadczący pozasądowe metody rozwiązywania sporów), która jest opublikowana na stronie internetowej spółki (www.alpha-credo.com).

Dr. Aleš Berk Skok, Insurance Broker & Partner

# broker licence of ISA: 40110-0945/2014-4

date of ISA broker licence: 29.5.2014

Janez Jelovšek, Insurance Broker & Partner

# broker licence of ISA: 40110-0969/2013-4

date of ISA broker licence: 4.6.2013