Kreditni rizici

Upravljanje kreditnih rizika je od velike važnosti za svako preduzeće. Potraživanja od kupaca u mnogim slučajevima su važan dio poslovne imovine, uključujući i 40 posto ili više, pogotovo u brzorastućim tržišno orijentiranim poduzećima. Dakle, ne postoji  razlog za veće zanemarivanje kreditnog rizika vlastite imovine nego u slučaju neživotnih osiguranja, gdje uništavanje zgrada i opreme također može ugroziti poslovanje i postojanje. Nenadoknadiva i sporna potraživanja, kao i bankrot, stečaj i druge slične transakcije, su više naštetile poduzećima nego štete od požara.

Saznajte više o nama