Prednosti i mane kreditnog osiguranja

Prijenosom rizika neispunjenja obaveza klijenata specijaliziranom osiguravatelju, koji bez sumnje podnosi rizike lakše nego tvrtka, prodavatelj obezbedi potrebnu ekonomsku sigurnost poslovanja. Osiguranje potraživanja nije samo važno zbog omogučavanja osiguraniku naknada za nastale gubitke, već i zbog njihove dodatne, preventivne funkcije – prevenciju, ograničavanje i smanjenje potraživanja.

Naravno, svi osiguranici mogu očekivati od osiguravajućih društava plaćanje problematičnih potraživanja. Jednako važna korist koju osiguravatelju donosi saradnja sa osiguravajućim društvom i brokerima osiguranja jest u prevenciji – poboljšanju unutarnjih procesa, stalnoj skrbi za potraživanja kako u prodaji tako i u financijama.

Dobro implementirano upravljanje kreditnim rizikom poboljšava kreditni rejting preduzeća i povećava njegovu pregovaračku moć sa kupcima i dobavljačima, kao i sa bankama i drugim financijskim institucijama, što znači i bolji pristup financiranju. Naime, osigurana potraživanja smatraju se kvalitetnom imovinom koja se može koristiti kao dodatna sigurnost.

Kreditno osiguranje osigurava poboljšanu likvidnost. Kroz kreditno osiguranje, nepredviđeni novčani tijek postaje sve predvidljiviji. Kreditno osigurano društvo ima manje problema s planiranjem novčanih tijekova jer su plaćanja kupaca predvidljivija. Kreditno osiguranje omogućava sigurnost kod prodaje na odgođeno plaćanje, što dobavljača čini konkurentnijim na tržištu.

Unutar kreditnog osiguranja, tvrtka ima na raspolaganju ažurne informacije o postojećim i potencijalnim
kupcima, uključujući njihovu kreditnu sposobnost. Kroz uspostavljeni monitoring, osigurano preduzeće se obavještava o svim bitnim promjenama u promatranim tvrtkama, koje bi mogle uticati na solventnost kupaca, kroz čitavo vrijeme trajanja limita.
Kreditno osiguravajuće društvo kao financijska institucija može biti važniji partner prema određenom kupcu u usporedbi sa određenim dobavljačem. Kad se društvo za osiguranje potraživanja aktivno uključuje u postupak naplate potraživanja, takva intervencija može povećati disciplinu plaćanja kupaca te čak smanjiti vjerojatnost kašnjena i neispunjavanja obveza.

Uspostavljeno kreditno osiguranje prodajnim timovima pruža priliku da se usredotoče i na postojeće i nove kupce, čime se postiže veća prodaja, što se odražava u boljim i stabilnijim poslovnim rezultatima.

Poboljšanje portfelja kupaca također je postignuto jer neodobravanje kreditnog limita sa strane osiguravajućeg društva predstavlja jasan signal u pogledu kreditne sposobnosti potencijalnog kupca i ukazuje na potrebu dodatnog osiguranja u slučaju da i dalje odlučite surađivati s kupcem.

Saznajte više o nama