Prednosti ter koristi kreditnega zavarovanja

S prenosom tveganja neplačil kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico, ki ta tveganja nedvomno lažje nosi kot samo podjetje, si prodajalec zagotovi potrebno varnost poslovanja. Zavarovanje terjatev pa ni pomembno samo zaradi plačil zavarovalnin, ki zavarovanemu podjetju pomenijo nadomestilo za nastale škode, pač pa tudi zaradi svoje dodatne, preventivne funkcije – preprečevanja, omejevanja ter zmanjševanja škod.

Vsi zavarovanci seveda od zavarovalnice lahko pričakujejo poplačilo problematičnih terjatev. Enako pomembna korist, ki jo zavarovancu prinaša razmerje z zavarovalnico in zavarovalnimi posredniki pa je v preventivi – izboljšanju internih procesov, stalni skrbi za terjatve tako v prodaji kot v financah. Izboljšanje kreditnih standardov znotraj podjetja – zavarovanca pa pomembno pripomore k doseganju bolj vzdržne rasti prodaje in manjšemu odpisu terjatev.

Izoblikovano upravljanje kreditnih tveganj izboljšuje boniteto podjetja in povečuje njegovo pogajalsko moč tako pri kupcih in dobaviteljih kot tudi bankah in ostalih finančnih institucijah. Omogoča mu lažje pridobivanje financiranja in to pod ugodnejšimi pogoji, saj je zavarovanje terjatev instrument zaščite, ki banki omogoča in povečuje možnosti za financiranje njenih komitentov

Z zavarovanjem in tako ustvarjeno varnostjo poslovanja si podjetje izboljša likvidnost, lažje načrtuje denarne tokove in poslovanje. Zavarovanje terjatev mu omogoča varno prodajo na odprt račun, pospešuje prodajo in zagotavlja boljšo konkurenčnost. Negotov denarni tok, povezan s kreditiranjem kupcev, se pretvori v zanesljiv denarni tok.

V okviru zavarovanja terjatev so podjetju-zavarovancu na razpolago tudi kakovostne informacije o boniteti in kreditni sposobnosti obstoječih in potencialnih kupcev. Te informacije se ponavadi ne preverjajo zgolj enkrat letno, ampak zavarovalnice preko vzpostavljenega monitoringa konstantno bdijo nad spremembami, ki bi utegnile vplivati na plačilno sposobnost kupcev.

Kreditna zavarovalnica se ob predhodnem soglasju z zavarovancem lahko vključi tudi v samo izterjavo neplačane terjatve. Ker je kot finančna inštitucija za določenega dolžnika lahko pomembnejša od prodajalca, lahko v takem primeru zagotovi spoštovanje plačilnih pogojev in rokov ter celo zmanjša verjetnost neplačila. Vpliva lahko tudi na večjo uspešnost izterjav in zagotavlja zavarovancu (upniku) lažje regresiranje dolgovanih zneskov oziroma izplačanih škod od dolžnika.

Vzpostavljeno zavarovanje terjatev prinese prodajnim ekipam sprostitev časa za osredotočanje tako na obstoječe kot tudi na nove kupce in s tem doseganje višjih obsegov prodaje, kar se odrazi v boljših in manj nestanovitnih poslovnih rezultatih.

Doseže se tudi izboljšanje portfelja kupcev, saj neodobritev kreditnega limita zavarovalnice predstavlja jasen signal glede kreditne sposobnosti potencialnega kupca in kaže na potrebo po dodatnem zavarovanju v primeru, da se s kupcem vseeno odločite poslovno sodelovati.

Zavarovalnica razbremeni zavarovanca ukvarjanja z nesolventnimi kupci.

Vzpostavljeno zavarovanje terjatev v podjetju krepi kulturo upravljanja kreditnih tveganj.

Spoznajte nas