Zalety i korzyści ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu zapewnia sprawne przeniesienie ryzyka dotyczącego niewywiązania się klienta z płatności z powodu niewypłacalności i przedłużających się płatności.
Ubezpieczenie kredytu nie tylko zabezpiecza przed nieściągalnością należności, ale także usprawnia procesy i procedury wewnętrzne, a w efekcie relacje z klientami spółki. Ponadto zwiększa siłę negocjacyjną wobec różnych interesariuszy (banków, firm leasingowych, dostawców itp.) w miarę poprawy ratingu kredytowego ubezpieczonej spółki.

Ubezpieczeni klienci oczekują w pierwszej kolejności odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Współpraca z pośrednikiem ubezpieczeniowym przynosi jednak znaczne usprawnienia w zakresie ochrony i optymalizacji działań wewnętrznych w działach sprzedaży i finansów, umożliwiając stałą opiekę nad należnościami spółki.

Dobrze wdrożone zarządzanie ryzykiem kredytowym poprawia rating kredytowy firmy. W rezultacie spółka posiadająca ubezpieczenie kredytu ma silniejszą pozycję w negocjacjach ze swoimi dostawcami, bankami i innymi instytucjami finansowymi, co oznacza lepszy dostęp do finansowania. Należności ubezpieczone od ryzyka kredytowego są traktowane jako aktywa wysokiej jakości, które mogą być wykorzystane jako dodatkowe zabezpieczenie.

Ubezpieczenie kredytu zapewnia lepszą płynność finansową. Dzięki ubezpieczeniu kredytu nieprzewidywalne przepływy pieniężne stają się bardziej przewidywalne. Spółka posiadająca ubezpieczenie kredytu ma mniej problemów z planowaniem przepływów pieniężnych, ponieważ płatności nabywców są bardziej przewidywalne. Ubezpieczenie kredytu umożliwia bezpieczny handel na rachunku otwartym, co czyni ubezpieczonego dostawcę bardziej konkurencyjnym na rynku.

W ramach ubezpieczenia kredytu, dostępne są aktualne informacje na temat istniejących i
potencjalnych nabywców, w tym informacje dotyczące zdolności kredytowej. Dzięki monitoringowi, firmy zajmujące się ubezpieczeniami kredytów są natychmiast, a nie tylko raz w roku, informowane o wszystkich zmianach w obserwowanych firmach.

Ubezpieczyciel kredytowy jako instytucja finansowa może mieć większe znaczenie dla niektórych nabywców w porównaniu do niektórych dostawców. Dlatego też, jeśli firma zajmująca się ubezpieczeniami kredytów aktywnie uczestniczy w procesie windykacji należności, taka interwencja może zwiększyć dyscyplinę płatniczą nabywców i zapobiec niepłatnościom. Ponadto znacznie zwiększa się procent odzyskanych należności.

Ustanowione ubezpieczenie kredytu daje spółce więcej czasu na skupienie się na dodatkowych działaniach sprzedażowych, co przekłada się na wyższe obroty i w konsekwencji na lepsze wyniki biznesowe.

Ponadto poprawie ulega portfel nabywców spółki, ponieważ anulowanie lub niezatwierdzenie limitów kredytowych daje wyraźny sygnał dotyczący zdolności kredytowej kupującego.

Firma zajmująca się ubezpieczeniami kredytów przejmuje sprawy upadłościowe.

Ubezpieczenie kredytu wzmacnia kulturę zarządzania ryzykiem kredytowym.

< UBEZPIECZENIE KREDYTU
UMOWA UBEZPIECZENIA KREDYTU >

Dowiedz się o nas więcej

ZESPÓŁ