Nasi klienci

Zespół ALPHA CREDO dokłada wszelkich starań, aby móc oferować optymalne rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów poprzez proces zarządzania ryzykiem, oparty na profesjonalizmie i przejrzystości. Nasze rozwiązania wykraczają poza tradycyjne relacje ubezpieczeniowe i sprawiają, że przyszłość jest bardziej przewidywalna, opłacalna, a przede wszystkim – bezpieczniejsza.
Zespół ALPHA CREDO świadczy usługi brokerskie dla wielu klientów z krajów Unii Europejskiej, w tym firm niefinansowych, spółek finansowych oraz innych instytucji z następujących branż: energetycznej, metalurgicznej, maszynowej, produkcji tworzyw sztucznych, kompozytów i podobnych materiałów, ceramiki i szkła, handlu hurtowego i detalicznego, tytoniowej, sprzętu medycznego, urządzeń grzewczych, przetwórstwa żywności, napojów, motoryzacji, przemysłu lotniczego i astronautycznego, finansów.

Dowiedz się o nas więcej