Ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie kredytu oznacza przeniesienie ryzyka niewywiązania się z płatności na firmę ubezpieczeniową przez nabywców w związku z długotrwałą niewypłacalnością. Jeśli jesteście Państwo ubezpieczeni i nabywca ogłasza stan upadłości lub ma co najmniej 180 dni opóźnienia w płatności, Państwa roszczenie zostanie pokryte przez firmę ubezpieczeniową do uzgodnionej kwoty. Zespół ALPHA CREDO zadba o to, aby ubezpieczenie było dopasowane do Państwa potrzeb – dostosowane do modelu biznesowego, specyfiki Państwa działalności, nabywców itp. w możliwie najszerszym zakresie.

Dowiedz się o nas więcej