Optymalizacja kapitału obrotowego

Program ubezpieczenia kredytu zmniejsza obciążenie dla skarbnika. Ułatwia analizę kredytową i windykację należności, nie wspominając o zwolnieniu przedsiębiorstwa z długotrwałych procedur upadłościowych. Pomimo wdrożonego programu ubezpieczenia kredytu, każda spółka powinna zwrócić szczególną uwagę na ważną kwestię w swojej polityce kredytowej – warunki płatności, które oferuje swoim nabywcom. Długość okresów odroczenia płatności ma istotny wpływ na potrzeby finansowe spółki, a także na jej wyniki finansowe. Pozycja kapitału obrotowego przedsiębiorstwa jest określana jako połączenie poziomu sprzedaży, zatwierdzonych warunków płatności dla nabywców, warunków płatności akceptowanych od dostawców oraz rentowności spółki. Warunki płatności często odzwierciedlają zdolność do generowania dodatkowej sprzedaży. Niższy kredyt kupiecki skutkuje zwykle umiarkowanym poziomem sprzedaży. Z drugiej strony, większy kredyt kupiecki prowadzi do zwiększenia poziomu sprzedaży, ale również do zwiększenia ilości wymaganych środków finansowych w ramach łańcucha dostaw.

Jesteśmy specjalistami w zakresie przekształcania potrzeb kapitału obrotowego z korzyścią dla naszych klientów. Oszczędności osiągamy poprzez wdrożenie elastycznych i efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie kapitału obrotowego poprzez wdrożenie różnych rozwiązań finansowania handlu (od faktoringu, z regresem lub bez; dyskontowanie faktur itp.), a także poprzez uwzględnienie możliwości negocjacyjnych naszego klienta. Możemy wygenerować dodatkową płynność lub po prostu stworzyć fundusze w celu ukierunkowania zyskownych możliwości związanych z finansowaniem handlu.

Pomimo tego, że promujemy programy ubezpieczenia kredytów, naszym nadrzędnym celem jest zmotywowanie organizacji naszych klientów do przyjęcia inteligentnej kultury zarządzania ryzykiem kredytowym, w ramach której wszyscy pracownicy są świadomi problemów związanych z ryzykiem kredytowym i dostosowują swoje postawy i zachowania, aby podejmować lepsze decyzje, a także aby być w stanie skutecznie radzić sobie z kompromisem pomiędzy wymaganiami handlowymi a podejmowaniem ryzyka.

Dowiedz się o nas więcej