Zespół

Dr Aleš Berk Skok, CAIA, FRM
Dyrektor, broker i partner ubezpieczeniowy

Oprócz zarządzania ALPHA CREDO, Aleš jest profesorem finansów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Lublanie (FELU) oraz założycielem i dyrektorem działu doradztwa ALPHA FINANCE d.o.o., skoncentrowanym na restrukturyzacji przedsiębiorstw. Aleš posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu kapitałem obrotowym i dostarczaniu optymalnych źródeł finansowania firm z różnych branż. W 2013 roku wykorzystał to doświadczenie do współzałożenia firmy ALPHA CREDO, gdzie od samego początku jest dyrektorem, a także pośrednikiem ubezpieczeniowym od połowy 2014 roku.

Aleš jest członkiem różnych stowarzyszeń akademickich i zawodowych (EFMA, EFA, GARP, CAIA, ZPFS) i posiada bogate doświadczenie w pracy doradczej, kierowniczej i nadzorczej w instytucjach finansowych, firmach niefinansowych oraz w pracy w różnych legislacyjnych grupach roboczych (strategia rozwoju rynku kapitałowego, prywatne fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne itp.). Aleš był prezesem ds. dyrektyw UCITS, SFA i FCD podczas słoweńskiej prezydencji w Radzie UE w 2008 r., zaś obecnie jest biegłym Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii oraz członkiem Komitetu Badań Naukowych i Studiów Doktoranckich FELU.

ales@alpha-credo.com
+386 (41) 85 85 35

It’s impossible that that the improbable will never happen.

– Emil Gumbel-

 

Janez Jelovšek, Bsc.el. (licencjat w dziedzinie elektryki)
Broker i partner ubezpieczeniowy

Inżynier elektryk, od wielu lat związany z branżą usług finansowych. Od 2000 roku działa na różnych stanowiskach kierowniczych i wykonawczych w Słowenii i Chorwacji. Bazuje na wszechstronności i doświadczeniu w zarządzaniu strategicznym i korporacyjnym jako członek rad nadzorczych w różnych sektorach.

W 2000 roku Janez został dyrektorem firmy konsultingowej Krog International z siedzibą w Lublanie. W 2003 roku dołączył do grupy finansowej MedvešekPušnik jako współzałożyciel, a następnie zasiadał w zarządzie MedvešekPušnik Asset Management Company d.d. W latach 2007-2011 pracował na stanowisku dyrektora ALTA consulting, firmy należącej do grupy ALTA. W 2009 roku Janez został prezesem zarządu MP Invest Asset Management Company d.d. w Zagrzebiu. Jest członkiem rady nadzorczej i przewodniczącym komisji inwestycyjnej w spółce KDD – Centralna Klirinško Depotna Družba d.d. (Central Securities Clearing Corporation) oraz członek rady nadzorczej i przewodniczący komisji rewizyjnej w Hranilnica LON d.d. W firmie ALPHA CREDO pracuje jako współzałożyciel i pośrednik ubezpieczeniowy od momentu jej powstania.

janez@alpha-credo.com
+386 (41) 33 41 37

If you don’t invest in risk management, it doesn’t matter what business you are in,  it’s a risky business.

-Gary Cohn-

Leon Zalar, LL.B., Kierownik ds. kluczowych klientów

Prawnik, który przez całą swoją karierę zawodową pracował w dziedzinie ubezpieczeń kredytów.

Od 2000 roku zdobywa doświadczenie w ramach grupy ubezpieczeń kredytów Coface. W 2004 roku został zaproszony do zespołu, który pod auspicjami banku eksportowo-rozwojowego SID Banka, znanego wówczas jako Slovenska izvozna družba, założył agencję Pro Kolekt, specjalizującą się w egzekwowaniu i ocenie zdolności kredytowej firm, z siecią filii w Europie Południowo-Wschodniej. Przez wiele lat pracował w zarządzie firmy jako zastępca dyrektora, a w latach 2012-2016 był dyrektorem firmy. Na wszystkich zajmowanych przez siebie stanowiskach znacząco przyczynił się do rozwoju wsparcia informacyjnego.

Do zespołu Alpha Credo dołączył w 2016 roku, a w 2017 roku zdał egzamin na pośrednika ubezpieczeniowego.

leon@alpha-credo.si
+386 (41) 28 19 54