Optimizacija obratnega kapitala

Zavarovanje terjatev za oddelek zakladništva prinese olajšanje, saj ga v pomembnem delu razbremeni temeljite kreditne analize, pa tudi postopkov izterjav in dolgotrajnih insolvenčnih postopkov. Kljub implementiranem programu zavarovanja terjatev pa bi morala vsaka družba nameniti posebno pozornost pomembnem vidiku kreditne politike – plačilnim pogojem, ki jih le-ta ponuja svojim kupcem. Odlog plačil namreč bistveno vpliva na potrebe po financiranju podjetja in tudi na njegov dobiček. Pozicija obratnega kapitala se določi kot kombinacija ravni prodaje, plačilnih pogojev, odobrenih kupcem, plačilnih pogojev, sprejetih od dobaviteljev, in dobičkonosnosti podjetja. Pogoji plačil se pogosto odražajo v zmožnosti ustvarjanja dodatne prodaje. Kreditiranju kupcev v manjših obsegih običajno sledi zmerna raven prodaje. Po drugi strani pa večji obseg trgovinskega kreditiranja kupcev privede do višjih prodajnih ravni, žal pa tudi do višjega obsega potrebnega financiranja dobavne verige.

V družbi ALPHA CREDO smo strokovnjaki pri preoblikovanju potreb obratnega kapitala v korist naših strank. Z izvajanjem različnih rešitev financiranja obratnega kapitala (od faktoringa z ali brez regresa, tihega faktoringa, itd.) lahko dosežemo precejšnje koristi. Tako lahko bodisi ustvarimo dodatno likvidnost ali pa preprosto ustvarimo sredstva za izkoriščanje dobičkonosnih priložnosti, povezanih s finaciranjem poslovanja.

Kljub temu, da smo promotorji zavarovanja terjatev, spodbujamo organizacije naših strank, da izoblikujejo pametno kulturo tveganja oz. le-to izboljšujejo. Znotraj tega naj bi bili vsi zaposleni seznanjeni z problematiko kreditnega tveganja in naj bi ustrezno prilagodili svoje delovanje v smeri učinkovitega reševanja kompromisa med komercialnimi zahtevami in tveganjem.

Spoznajte nas