Ekipa

Dr. Aleš Berk Skok, CAIA, FRM
zavarovalni posrednik, partner

Redni profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ima bogate praktične izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah, ter sodelovanja pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev (strategija trga kapitala, pokojninska zakonodaja drugega in tretjega stebra, zakonodaja o investicijskih skladih). Aleš je v zadnjih dvajsetih letih v okviru procesov prestrukturiranja podjetij pridobil bogate izkušnje s področja obvladovanja obratnega kapitala in zagotavljanja optimalnih virov financiranja družb različnih dejavnosti. Na podlagi teh izkušenj je (so)ustanovil družbo ALPHA CREDO, kjer že od začetka deluje kot direktor in risk manager, od sredine leta 2014 pa tudi kot zavarovalni posrednik.

Aleš aktivno podpira podjetnike pri oblikovanju in uresničevanju finančne strategije, je član domačih in tujih združenj (GARP, CAIA, ZPFS), vodja podiplomskega programa Bančni in finančni management na Ekonomski fakulteti, izvedenec Računskega sodišča Republike Slovenije, član Upravnega odbora Združenja poslovnih finančnikov Slovenije, član Upravnega odbora evropskega združenja poslovnih finančnikov EACT, in predsednik Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja.

ales@alpha-credo.com
+386 (41) 85 85 35

It’s impossible that that the improbable will never happen.

– Emil Gumbel-

 

Janez Jelovšek, Bsc.el.
zavarovalni posrednik, partner

Diplomirani inženir elektrotehnike, ki že vrsto let dela v finančni industriji. Od leta 2000 aktivno sodeluje na različnih upravljavskih in izvršnih pozicijah v Sloveniji in na Hrvaškem. Svojo vsestranskost in izkušnje v strateškem in korporativnem upravljanju nadgrajuje kot član nadzornih svetov različnih sektorjih.

Leta 2000 je postal direktor poslovno-svetovalne družbe Krog International iz Ljubljane. Poklicno kariero je leta 2003 nadaljeval v finančni skupini Medvešek Pušnik kot soustanovitelj in kasneje tudi kot član uprave MP DZU d.d. Med leti 2007 in 2011 je v skupini ALTA vodil svetovalno družbo ALTA svetovanje. V letih od 2009 do 2011 je zasedal mesto predsednika uprave v družbi za upravljanje vzajemnih skladov MP Invest d.d. v Zagrebu. Je predsednik nadzornega sveta družbi KDD – Centralna Klirinško Depotna Družba d.d.. V družbi ALPHA CREDO deluje kot (so)ustanovitelj in zavarovalni posrednik že od samega začetka družbe.

janez@alpha-credo.com
+386 (41) 33 41 37

Aljaž Štahl, univ. dipl. oec.
Skrbnik strank & Risk Manager

Diplomirani ekonomist in študent magistrskega programa Kvantitativne finance in aktuarstvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Delovne izkušnje ima s področja računovodstva, davkov in razvoja novih poslovnih modelov. Z delom v mednarodni družbi TMF, kjer je bil specializiran za pripravo in izdelavo finančnih poročil ter izvedbo analiz na področju gospodarskega, davčnega in delovnega prava, je podrobneje spoznal zahtevnosti in specifičnosti poslovanja velikih mednarodnih in domačih družb.

Dosedanje delovne izkušnje, študij in specifična znanja mu omogočajo opravljanje širokega spektra nalog v finančni industriji. Posebej specializiran je na področju vrednotenja in upravljanja naložb, upravljanja s tveganji ter na področju finančnega inženiringa. Aljaž se je kot skrbnik strank in risk manager ekipi ALPHA CREDO pridružil v letu 2019 in je zadolžen za obvladovanje kreditnih tveganj ter izdelavo finančnih in makroekonomskih analiz.

aljaz@alpha-credo.com
+386 (31) 33 22 40

If you don’t invest in risk management, it doesn’t matter what business you are in,  it’s a risky business.

-Gary Cohn-

Leon Zalar, univ. dipl. iur.

Pravnik, ki deluje na področju zavarovanja terjatev že vso svojo poklicno kariero.

Od leta 2000 je izkušnje nabiral v okviru Skupine Coface. V letu 2004 je bil povabljen v ekipo, ki je pod okriljem takratne Slovenske izvozne družbe vzpostavila agencijo Pro Kolekt, specializirano za izterjave in ocenjevanje kreditne sposobnosti podjetij, z mrežo hčerinskih družb po jugovzhodni Evropi. Pri vodenju družbe je vrsto let sodeloval kot namestnik direktorja, od leta 2012 do 2016 pa je nastopal v vlogi direktorja. Na vseh svojih delovnih mestih je pomembno prispeval tudi k razvoju informacijske podpore.

Ekipi Alpha Credo se je pridružil v letu 2016, v letu 2017 pa je opravil tudi izpit za zavarovalnega posrednika.

leon@alpha-credo.si
+386 (41) 28 19 54

Andrejka Jelovšek, univ. dipl. oec.
Podpora poslovanju & računovodstvo

Diplomirana ekonomistka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je skozi študij in delo nabrala bogate izkušnje na področju financ, računovodstva in zavarovalništva v podjetjih in finančnih institucijah. V ekipi ALPHA CREDO deluje že od same ustanovitve, kjer skrbi za podporo poslovanju in računovodstvo.

office@alpha-credo.com
+386 (01) 292 60 96