Register zavarovalnih posrednikov

datum: 29.06.2022

Register zavarovalnih posrednikov

Ta register zavarovalnih posrednikov se vodi na podlagi tretjega odstavka 562. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)

Ime in Priimek Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) Datum in številka izdanega dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja Seznam držav članic, v katerih lahko zavarovalni posrednik opravlja posle zavarovalnega posredovanja Omejitev pooblastil zavarovalnega posrednika, Datum zaposlitve oz. datum sklenitve pogodbe o zavarovalnem posredovanju
Janez Jelovšek 04.06.2013, 40110-0969/2013-4 EU brez omejitev 10.06.2013
dr. Aleš Berk Skok 29.05.2014, 40110-0945/2014-4 EU brez omejitev 02.06.2014
Leon Zalar 25.01.2018, 40110-9/2018-2 EU brez omejitev 01.04.2017
Aljaž Štahl 22.06.2022, 40110-212/2022-2 EU brez omejitev 29.10.2019

Register pomožnih zavarovalnih posrednikov

Ta register pomožnih zavarovalnih posrednikov se smiselno vodi na podlagi drugega odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)

Ime in Priimek Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) Datum zaposlitve oz. datum sklenitve pogodbe o pomožnem zavarovalnem posredovanju Podatki o mentroju (ime in priimek) Podatki o mentroju (datum in številka izdanega dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja)
Andrejka Jelovšek 10.04.2020 EU Janez Jelovšek 04.06.2013, 40110-0969/2013-4

Register pomožnih zavarovalnih posredniških družb (podizvajalci)

Ta register pomožnih zavarovalnih posrednikov se smiselno vodi na podlagi drugega odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1)

Firma družbe oz. podjetnika Sedež družbe (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država) Vodstvo družbe (ime in priimek, funkcija) Datum sklenitve pogodbe o pomožnem zavarovalnem posredovanju zavarovalnega posrednika Podatki o mentroju (ime in priimek, datum in številka izdanega dovoljenja AZN za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja)
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Podatki v tem registru so javni, Alpha Credo d.o.o. je po sklepu Agencije za zavarovalni nadzor dolžna zagotavljati naslednje:

1. dopustiti vpogled v register v svojih poslovnih prostorih najmanj pet ur tedensko, kar je razporejeno na najmanj tri delovne dni v tednu,

2. izdati izpis podatkov o zahtevanih osebah iz registra, za kar prosilcu zaračuna stroške,

3. na zahtevo AZN izdati katerikoli izpis iz registra brez obveznosti plačila stroškov.

Ostali registri, ki jih vodi Agencija za zavarovalni nadzor so dostopni na spletnih straneh www.a-zn.si.

Spoznajte nas