Kompleksni programi zavarovanja

Naša analiza se začne z razumevanjem poslovnega modela stranke. Zelo se namreč zavedamo, da vsaka dejavnost narekuje posebne okoliščine poslovanja in nadalje, da je naša stranka lahko specifično pozicionirana znotraj nje. Kot zavarovalni posrednik vedno na prvo mesto postavljamo interese naše stranke in oblikujemo rešitve, ki najbolje ustrezajo njenim potrebam, od postopkov kreditne politike, dobičkonosnosti, narave odnosa s skupinami kupcev in zelo pomembno – kapacitete za prevzemanje tveganja ter strankinega dojemanja tveganja.

Z vidika vrst zavarovanja smo ozko specializirani le za kreditna zavarovanja oz. zavarovanje terjatev, smo pa zelo odprti za vse velikostne razrede naših strank. Našo bazo strank sestavljajo tako majhni podjetniki na eni strani velikostnega spektra, kot velike multinationalne družbe. Na našem področju ni enotne rešitve, ki bi zadovoljila različne potrebe in vedno vložimo veliko časa v optimalno zasnovo programa kreditnega zavarovanja. Naši programi kreditnega zavarovanja segajo od zelo preprostih, do kompleksnih globalnih programov. Ker je naša prednost poznavanje organizacije in osredotočenosti različnih zavarovalnic, lahko vedno poiščemo optimalno kombinacijo centralno-dogovorjenih globalnih rešitev, ki jih prilagajamo posameznim lokalnim trgom hčerinskih družb.

Naši programi zagotavljajo kritje za nedokončano proizvodnjo, nedobavljeno avansirano blago in tudi pomembne stopnje prostosti za pogajanja v obdobjih, ko se nekaterim kupcem zamaje finančna stabilnost. Nadalje vključujejo večnivojsko zaščito s strani različnih ponudnikov in močno preoblikujejo tveganje na način, še sprejemljiv za stranko.

Ponosni smo, da imajo naše stranke znatne koristi od kombinacije našega teoretičnega znanja in znanj modeliranja, do bogatih praktičnih izkušenj. Poleg tega da smo ozko specializirani posrednik za zavarovanje terjatev, tudi oblikujemo captive sheme in rešujemo kompleksne izpostavljenosti kreditnemu tveganju na različne alternativen načine. Vabimo vas, da se glede rešitev obrnete na nas.

Stremimo k odličnosti naše storitve in gradimo strateško partnerstvo z našimi strankami. Po implementaciji rešitve nenehno spremljamo odmike in po potrebi rešitve prilagajamo. Samo lahko tudi ponudimo učinkovite postopke za izterjavo dolgov in upravljanje terjatev, ko kupec naše stranke ne izpolni svojih obveznosti.

Spoznajte nas