Kreditna zavarovanja

Zavarovanje terjatev (angleško »credit insurance«) pomeni prenos tveganja neplačil kupcev zaradi insolventnosti ali dlje časa trajajoče plačilne nesposobnosti na zavarovalnico. Če ste zavarovani in gre vaš kupec v stečaj ali vam s plačilom zamuja vsaj 180 dni, bo vašo terjatev do dogovorjene višine pokrila zavarovalnica. Ekipa ALPHA CREDO poskrbi, da je zavarovanje pisano vam na kožo – v največji možni meri prilagojeno vašemu poslovnemu modelu, specifikam vaše dejavnosti, kupcem itd.

Spoznajte nas