ZAVAROVANJE TERJATEV

Zakaj je pametno uporabljati zavarovanje terjatev?

Zavarovanje terjatev je zavarovalni produkt, ki podjetja ščiti pred plačilno nesposobnostjo kupcev. V primeru, da kupec terjatev ne poplača zaradi likvidnostih težav ali nastopa insolvenčnega dogodka, neporavnane terjatve, skupaj s stroški izterjave, povrne zavarovalnica. Ustrezno izdelan zavarovalni program za zavarovanje plačila zavarovancu omogoča varno domače in mednarodno poslovanje na odprto, saj so tveganja neplačila prenešena na izbrano kreditno zavarovalnico. Zavarovanje terjatev je odlična alternativa tradicionalnim oblikam zavarovanja kot so avansna plačila, bančne garancije, menice, poroštva in izvršnice. Zavarovanje plačila je enako pomembno kot ostale oblike premoženjskega zavarovanja, saj so zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave precej bolj pogosti škodni dogodki kot denimo požari ali potresi.

Spoznajte nas

Kaj je dobro vedeti?

S prenosom tveganja neplačil kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico, ki ta tveganja nedvomno lažje nosi kot samo podjetje, si prodajalec zagotovi potrebno varnost poslovanja. Zavarovanje terjatev pa ni pomembno samo zaradi plačil zavarovalnin, ki zavarovanemu podjetju pomenijo nadomestilo za nastale škode, pač pa tudi zaradi svoje dodatne, preventivne funkcije – preprečevanja, omejevanja ter zmanjševanja škod. Z zavarovanjem in tako ustvarjeno varnostjo poslovanja si podjetje izboljša likvidnost, lažje načrtuje denarne tokove in poslovanje. Zavarovanje terjatev omogoča varno prodajo na odprt račun, pospešuje prodajo in zagotavlja boljšo konkurenčnost. Negotov denarni tok, povezan s kreditiranjem kupcev, se pretvori v zanesljiv denarni tok.

Kreditna zavarovalnica se ob predhodnem soglasju z zavarovancem lahko vključi tudi v samo izterjavo neplačane terjatve. Ker je kot finančna inštitucija za določenega dolžnika lahko pomembnejša od prodajalca, lahko v takem primeru zagotovi spoštovanje plačilnih pogojev in rokov ter celo zmanjša verjetnost neplačila. Vpliva lahko tudi na večjo uspešnost izterjav in zagotavlja zavarovancu (upniku) lažje regresiranje dolgovanih zneskov oziroma izplačanih škod od dolžnika. Stroški izterjave so tudi kriti s strani zavarovalnice. Posledično zavarovalnica razbremeni zavarovanca ukvarjanja z nesolventnimi kupci.

V okviru zavarovalnega programa so podjetju-zavarovancu na razpolago tudi kakovostne informacije o boniteti in kreditni sposobnosti obstoječih in potencialnih kupcev. Te informacije se ponavadi ne preverjajo zgolj enkrat letno, ampak zavarovalnice preko vzpostavljenega monitoringa konstantno bdijo nad spremembami, ki bi utegnile vplivati na plačilno sposobnost kupcev, vključno z zaznanimi neplačili pri drugih zavarovancih. Vzpostavljeno zavarovanje terjatev prinese prodajnim ekipam sprostitev časa za osredotočanje tako na obstoječe kot tudi na nove kupce in s tem doseganje višjih obsegov prodaje, kar se odrazi v boljših in manj nestanovitnih poslovnih rezultatih. Doseže se tudi izboljšanje portfelja kupcev, saj neodobritev kreditnega limita zavarovalnice kaže na potrebo po dodatnem orodju za zavarovanje plačila v primeru, da se s kupcem vseeno odločite poslovno sodelovati.

Vsi zavarovanci seveda od zavarovalnice lahko pričakujejo poplačilo problematičnih terjatev. Enako pomembna korist, ki jo zavarovancu prinaša razmerje z zavarovalnico in zavarovalnimi posredniki pa je v preventivi – izboljšanju internih procesov, stalni skrbi za terjatve tako v prodaji kot v financah. Izboljšanje kreditnih standardov znotraj podjetja – zavarovanca pa pomembno pripomore k doseganju bolj vzdržne rasti prodaje in manjšemu odpisu terjatev. Izoblikovano upravljanje kreditnih tveganj izboljšuje boniteto podjetja in povečuje njegovo pogajalsko moč tako pri kupcih in dobaviteljih kot tudi bankah in ostalih finančnih institucijah. Omogoča mu lažje pridobivanje financiranja in to pod ugodnejšimi pogoji, saj je zavarovanje terjatev instrument zaščite, ki finančnim institucijam omogoča in povečuje možnosti za financiranje njenih komitentov.

Kot vodilni specializiran zavarovalni posrednik v regiji vam skozi izdelano analizo kreditnih tveganj pripravimo optimalno zavarovalno strategijo glede na vaš poslovni model. Na mednarodnem zavarovalnem trgu za izbran zavarovalni program poiščemo najustreznejšega ponudnika. Naše delo se ne zaključi pri izbiri kreditne zavarovalnice. Našim klientom nudimo strokovno in ažurno zavarovalno administracijo, reševanje škod ter nenehni zavarovalni kontroling. Kot specialist na področju upravljanja kreditnih tveganj zagotavljamo dobavo alternativnih insturmentov za zavarovanje plačila pri izvedbi specifičnih-projektnih poslov.

Kaj je dobro vedeti?

Kakšen je strošek zavarovanja terjatev?

Strošek zavarovanja terjatev je odvisen od mnogo parametrov kot so: velikost podjetja, panoga dejavnosti, geografska in velikostna razpršenost portfelja kupcev, število kupcev in njihova kreditna bonitetna ocena ter preteklo škodno dogajanje. Na podlagi dolgoletnih izkušenj vam lahko podamo hitro oceno o primernem strošku, vsekakor pa se moramo o končnem strošku prepričati s preverbo zavarovalnega trga doma in v tujini.

Za katere panoge je zavarovanje terjatev smiselno?

Zavarovalni produkt je primeren za vsa podjetja, ki s svojimi kupci poslujejo na odprto, ne glede na vrsto panoge. Kot specialist in vodilni posrednik na področju zavarovanja terjatev sodelujemo s podjetji iz vseh panog dejavnosti.

Ali vključenost zavarovalnega posrednika pomeni podražitev zavarovalne police?

Nasprotno, zavarovalni program se – zaradi specifičnega znanja in spretnosti posrednika – poceni.