V kolikor vam je obstoječa zavarovalnica ukinila ali znižala kreditni limit, vam lahko že tekom vašega zavarovalnega leta dobavimo manjkajoča kritja z vzpostavitvijo različnih mehanizmov. Implementacija dodatnih kritij nikakor ne vpliva na vaše pravnoformalno razmerje z obstoječo zavarovalnico.