Strošek zavarovanja terjatev je odvisen od mnogo parametrov kot so: velikost podjetja, panoga dejavnosti, geografska in velikostna razpršenost portfelja kupcev, število kupcev in njihova kreditna bonitetna ocena ter preteklo škodno dogajanje. Na podlagi dolgoletnih izkušenj vam lahko podamo hitro oceno o primernem strošku, vsekakor pa se moramo o končnem strošku prepričati s preverbo trga za zavarovanje terjatev doma in v tujini.