Kako poteka

UREDITEV MEDSEBOJNEGA RAZMERJA

a. Dogovor o nerazkrivanju zaupnih informacij
b. Posredniška pogodba
c. Pooblastilo

PRIDOBITEV INFORMACIJ O ŽELJAH IN POTREBAH ZAVAROVANCA

a. Dejavnost
b. Kupci
c. Plačilni roki
d.
Izpostavljenost
e.
Procesi
f. Zamude

TENDER

a. Glede na bogato znanje izračunamo, kakšna kritja potrebujete, kakšen naj bo
lastni delež, kakšni naj bodo limiti zavarovalnega kritja.
b. Zavarovalnice povabimo, da pripravijo svoje ponudbe glede na želene parametre.
c.
Pridobljene ponudbe analiziramo in vam pripravimo primerjavo. Različne zavarovalnice
uporabljajo različne načine obračunavanja premije, ponujajo različne sheme bonusov in malusov.
Zelo pomembno pa je tudi razmerje med stroškom zavarovanja in pridobljenim kritjem.
d. Če je potrebno, sledijo nadaljnja pogajanja praviloma z dvema zavarovalnicama, ki sta oddali najboljši ponudbi.
e.
Na podlagi vpogleda v analizo pridobljenih končnih ponudb se vi odločite o končni izbiri zavarovalnice.

PODPIS POGODBE Z ZAVAROVALNICO

a. Bdimo nad uskladitvijo končnega teksta pogodbe.
b. Zavarovalno pogodbo podpišete neposredno z zavarovalnico.
c.
Sledi obdobje celega leta sodelovanja pri upravljanju terjatev.

CELOLETNO SODELOVANJE NA PODROČJU UPRAVLJANJA TERJATEV

a. Alpha Credo ima aktivno vlogo pri tekočem obvladovanju tveganj in kritij.
b. V primeru zamud pri plačilih zavarovancem pomagamo pri izterjevanju.
c.
Ko nastopi škodni dogodek, zavarovancu pomagamo pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov.