ZAVAROVANJA KREDITNIH TVEGANJ BERK SKOK 21-06-21vF