Trg jekla v EU je v letu 2020 zabeležil močan padec v proizvodnji. Ta je postopoma pričela okrevati v tretjem kvartalu 2020 in v letu 2021 nadaljevala s strmo rastjo. Najpomembnejši porabniki jekla, kot so gradbeništvo, avtomobilska industrija, strojništvo in proizvajalci gospodinjskih aparatov, so v primerjavi z letom 2020 povečali svojo proizvodnjo in tako narekovali okrevanje jeklarskega sektorja. Negotovosti in tveganja, kljub rasti, ostajajo. Države v EU beležijo čedalje več primerov COVID-19, kar lahko pomembno, vendar predvsem negativno, vpliva na razvoj in okrevanje jeklarskega trga.

Trg jekla v EU se je od začetka leta 2020 in vse do junija 2020, ko so se za gospodarstvo in industrijo sprostile omejitve COVID-19, soočal z znatnim zmanjšanjem povpraševanja. Postopno rahljanje ukrepov v drugem polletju 2020 je povzročilo zmerno rast proizvodnje. Ko so bili ukrepi v začetku leta 2021 večinoma odpravljeni, se je poraba jekla okrepila bolj, kot je bilo pričakovano. Čeprav se stopnje okrevanja med državami EU razlikujejo, pričakujemo, da se bo okrevanje jeklarskega trga na ravni EU v letu 2022 nadaljevalo. Projekcije evropskega združenja jeklarjev EUROFER kažejo, da lahko jeklarski sektor v letu 2021 pričakuje 7,9-odstotno medletno rast, v letu 2022 pa še 4,5-odstotno medletno rast, kar je v primerjavi z 10-odstotnim medletnim padcem v letu 2020 precejšnje.

Jeklarski sektor je močno odvisen od razmer v gradbeništu, saj ta sektor porabi približno 35 % vsega jekla na območju EU. Aktivnost v gradbeništvu se je leta 2020 močno zmanjšala, in sicer za -4,2 %. Projekcije kažejo, da se bo dejavnost okrepila in leta 2021 dosegla 5,5-odstotno medletno rast, leta 2022 pa 4,5-odstotno medletno rast. Razmere v stanovanjskem sektorju bodo odvisne od gospodarskih razmer in dohodkov posameznikov. Vrzel v povpraševanju znotraj stanovanjskega sektorja je vidna že ob primerjavi višjega in nižjega cenovnega razreda trga nepremičnin. Na trgu luksuznih nepremičnin se je povpraševanje denimo povečalo zaradi politike dela na domu, saj si posamezniki želijo kvalitetnejšega okolja za delo in življenje, medtem ko povpraševanje na trgu nepremičnin nižjega cenovnega razreda stagnira, kar pomembno vpliva na strategije pri izvedbi novih projektov. Gradbeni sektor bo okreval predvsem po zaslugi državnih naložb, ki bodo vlaganja v javno infrastrukturo uporabile kot orodje za spodbujanje gospodarskega okrevanja.

Avtomobilska industrija, ki predstavlja 18 % celotne porabe jekla v EU, se že od tretjega četrtletja 2018 sooča z upadom proizvodnje. Leta 2020 se je proizvodnja zmanjšala za 20 %, kar je najhujši padec po svetovni finančni krizi leta 2009. V sektorju je sicer prišlo do izrazitega povečanja proizvodnje, vendar je ta proizvodnja na zgodovinsko nizkih ravneh. Poleg tega se avtomobilska industrija sooča z ovirami (zamude pri dobavi, rast cen inputov in pomanjkanje čipov) v dobavni verigi, kar dodatno ogroža prepotrebno rast. Popolno okrevanje avtomobilskega sektorja v EU zavisi tudi od zunanjega povpraševanja iz Kitajske in ZDA.

Sektor strojništva je odvisen od naložbene klime podjetij, kar botruje upadu proizvodnje za 12,1 % v letu 2020, ko so podjetja večinoma vzdrževala in nadgrajevala obstoječe stroje, namesto da bi vlagala v nove stroje in opremo. Zaupanje v rast se v strojniškem sektorju od zadnjega četrtletja leta 2020 izboljšuje. V letu 2021 pričakujemo 10,6-odstotno rast proizvodnje, za leto 2022 pa je predvidena 3,6-odstotna rast. Gonilo strme rasti bodo rekordno nizke obrestne mere, ki bodo upravičile rentabilnost marsikatere investicije.

Edini sektor, ki je v tretjem četrtletju leta 2020 zabeležil rast, je sektor proizvodnje hišnih aparatov. Kljub pozitivnemu trendu v zadnjih dveh četrtletjih 2020, je letna raven proizvodnje v letu 2020 zabeležila 2,8-odstotni padec. Za leto 2021 se pričakuje močno okrevanje v višini 13,1 %, za leto 2022 pa zanemarljiva rast v višini 0,1 %. Večino rasti v letu 2021 je mogoče pripisati politiki dela na domu, ko so delavci začeli opremljati svoje domače pisarne in nadgrajevati hišne aparate, da bi izboljšali kakovost življenja. Nazadnje bo tudi trend IoT (angl. internet of things) koristil sektorju hišnih aparatov, saj bo posameznike spodbudil k nadaljnji zamenjavi obstoječih naprav.

Na splošno si je jeklarski trg EU opomogel, saj je upad proizvodnje, ki ga je povzročila pandemija, pokrila močna rast s pričetkom v zadnjem četrtletju 2020. V zadnjem četrtletju leta 2021 je še vedno veliko negotovosti glede tega, kako se bo pandemija v EU odvijala in ali bodo uveljavljeni novi ukrepi, ki bi lahko ovirali projecirano okrevanje.

Podjetja naj bodo pri sklepanju novih poslov ali pri povečevanju izpostavljenosti do obstoječih kupcev, ki so posledica skokovitega povpraševanja in napihnjenih cen na trgu jekla, previdna. Kreditno tveganje je vgrajeno v vsak posel in je treba z njim učinkovito upravljati. Tradicionalna orodja za zmanjševanje kreditnega tveganja, kot so bančne garancije, akreditivi in predplačila, so primerna, vendar morda niso najboljša orodja v času močnih, rastočih trgov. V nasprotju s policami zavarovanja terjatev namreč pomenijo večje breme za kupca. Zavarovanje terjatev omogoča dobaviteljem, da svojim kupcem ponudijo odložena plačila in kreditno tveganje hkrati prenesejo na izbrano zavarovalnico. Pogosto mnogi kupci dajejo prednost dobaviteljem, ki ponujajo odložena plačila, kar znatno poveča konkurenčno prednost takšnih dobaviteljev. Poleg tega lahko dobavitelji, ki implementirajo program zavarovanja terjatev, učinkoviteje upravljajo kreditna tveganja s produkti, ki so komplementarni zavarovanju terjatev.


Avtor prispevka je ekipa ALPHA CREDO

Viri:

EUROFER (2021). Economic and steel market outlook 2021-2022, third quarter. Dostopno tukaj