World Economic Forum (WEF) predvideva, da se bo svetovna trgovina v prihodnje soočala z vse večjo deglobalizacijo. Analitiki ocenjujejo, da mednarodna izmenjava ne bo upadla, bo pa zelo verjetno postala bolj regionalna. Dogodki, kot so pandemija COVID-19, trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko ter blokada Sueškega prekopa, so imeli izrazit vpliv na regionalizacijo globalne trgovine.

Podatki o mednarodni izmenjavi za obdobje 1815 – 2014 kažejo, da je v tem obdobju približno 60 % globalne izmenjave steklo med državami na istem kontinentu, 40 % globalne trgovine pa med državami na različnih kontinentih. Na drugi strani podatki za obdobje 2016 – 2020 kažejo, da je 80 % globalne trgovine potekalo med državami na različnih kontinentih in 20 % med državami na istem kontinentu. Toda Brexit in pandemija COVID-19 sta povzročila, da je doslej stabilno razmerje (80/20) v letu 2020 zanihalo. Tako je približno 25% globalne trgovine potekalo med državami na istem kontinentu, 75 % globalne trgovine pa med državami na različnih kontinentih. Regionalizacijo je moč opaziti tudi ob pogledu povprečne uvozne razdalje v državah EU-28. V letu 2020 je ta povprečna razdalja padla iz 6.000 kilometrov na 5.200 kilometrov.

Trend regionalizacije lahko opazimo tudi s preučevanjem nivoja nove blagovne izmenjave – raven izmenjave izdelkov med državami, ki nikoli niso trgovale z blagom na komercialni ravni. WEF tukaj ugotavlja, da je imela povprečna uvozna razdalja negativni trend v zadnjih petih letih in je leta 2019 dosegla najnižjo raven po svetovni finančni krizi leta 2008. Poleg tega je trgovina med sosednjimi državami dosegla rekordnih 18 % leta 2019, medtem ko je bilo svetovno povprečje v zadnjih dveh desetletjih 9-10 %. Hkrati pa podjetja krajšajo svoje dobavne verige, da bi postala bolj odporna na morebitne neugodne geopolitične razmere ali nove zdravstvene krize.

Globalizacija bo v mednarodni trgovini še vedno prisotna, vendar bo njena hitrost v prihodnje upadala. Pandemija COVID-19 je povzročila dodaten pritisk na že tako stagnirajoče nivoje mednarodne izmenjave. Najnovejše analize o globalni trgovini kažejo, da so vzorci regionalizacije statistično značilni in posledično postajajo vse večji izziv za oblikovalce ekonomskih politik. Hkrati bo regionalizacija podjetja spodbudila v razvoj novih strategij in vlaganja sredstev v preučevanje in upravljanje novih, impliciranih tveganj.


Avtor prispevka je ekipa ALPHA CREDO

Viri:

Economic Forum (2021). Regionalization vs globalization: what is the future direction of trade?. Dostopno tukaj