Dostopnost izrednih kritij pri izvoznem kreditnem zavarovanju

Vpliv koronavirusa (COVID-19) je moč občutiti na vseh področjih. Trenutne razmere znatno ogrožajo svetovne dobavne verige, finančne trge ter predvsem poslovanje in finančno zdravje velikega števila tako slovenskih kakor tudi tujih podjetij. Posledice je občutiti tudi na trgu kreditnih zavarovanj, kjer se je pojavilo pomanjkanje zavarovalnih kritij. Z namenom olajšanja sedanjih kriznih razmer na tem področju je Evropska komisija odločila, da lahko države članice to tržno vrzel zapolnijo z instrumenti državne podpore.

Terjatve do kupcev so premoženje, ki v mnogih primerih predstavlja pomemben del sredstev podjetja. Prodajalec oziroma izvoznik s prodajo na odloženo plačilo (možnostjo plačila na odprt račun) odobri tujim kupcem neke vrste kratkoročno posojilo. Odlog plačila posledično predstavlja kreditno tveganje, ki se nanaša na neplačilo kupca (»default«) zaradi insolventnosti ali dlje časa trajajoče plačilne nesposobnosti. Za zmanjšanje kreditnega tveganja se podjetja odločijo za kreditno zavarovanje, ki jih nudijo zavarovalnice. Pred izbruhom epidemije koronavirusa je Evropska komisija za zagotovitev proste konkurence na trgu prepovedala kakršno koli pomoč, ki jo odobrijo države članice ali z državnimi sredstvi, v kakršni koli obliki, ki bi lahko povzročila prednost za domače izvoznike, s tem pa izkrivljala konkurenco na trgu in vplivala na trgovino med državami članicami. Vendar ozirajoč se na trenutne razmere, povezane z izbruhom koronavirusa, kjer se pričakuje pomanjkanje zavarovalnih kritij skupaj z znatnim povečanjem povpraševanja po tej vrsti zavarovanja, je postalo jasno, da na tem trgu nastaja tržna vrzel.

V ta namen se je Evropska komisija odločila začasno umakniti prepoved in s tem državam članicam omogočiti, da to vrzel na trgu zapolnijo z različnimi instrumenti državne podpore. Ta odločba bo veljala do 31.12.2020. Pred tem datumom bo Evropska komisija ponovno analizirala stanje in se odločila, ali bo odločitev še podaljšala. Tako je po odločbi mogoče implementirati izredna kritja (kreditne limite) za kupce slovenskih podjetij, ki jim je bil limit zavarovalnega kritja s strani izbrane zavarovalnice znižan ali ukinjen.

Za preverbo možnosti implementacije na vašem primeru nas kontaktirajte na info@alpha-credo.si oz. na tel. številko 01 292 60 96.


Avtorji prispevka so ekipa Alpha Credo