Vse več podjetij se srečuje s problematiko upravljanja zavarovalnih polic za zavarovanje terjatev, saj se razmere na zavarovalnem trgu zaostrujejo. Posledično podjetja z že sklenjenimi zavarovalnimi policami izgubljajo kritja, podjetja, ki police za zavarovanje terjatev sklepajo prvikrat, pa ne uspejo doseči optimalnih kritij glede na svojo izpostavljenost kreditnemu tveganju. Vendarle moramo poudariti, da lahko kljub trenutnim neravnovesjem na zavarovalnem trgu podjetja vzpostavijo ustrezno kritje, če dobro poznajo delovanje trga zavarovanja terjatev, izdelajo ustrezno analizo kreditne izpostavljenosti in to na pravilen način predstavijo zavarovalnicam.

Čemu takšne spremembe na trgu zavarovanja terjatev?

Epidemija COVID-19 ima intenzivnejši negativni vpliv na gospodarstvo kot so to pričakovali tržni udeleženci in države. Posledično finančne institucije kot Mednarodni denarni sklad (IMF) napovedujejo počasnejše okrevanje, kar povzroča veliko negotovost v gospodarstvu in implicira rast številnih tveganj. Višja pričakovana tveganja podjetjem nalagajo uporabo dodatnih orodij s katerim lahko na učinkovit način obvladujejo tveganja. Na trgu zavarovanja terjatev se je zato povpraševanje po modifikaciji zavarovalnih polic in sklenitvi novih polic, z namenom obvladovanja kreditnih tveganj, izrazito povišalo.

V pričakovanju počasnejšega okrevanja in rasti števila zamud pri plačilih ter primerov insolventnosti, zavarovalnice postajajo manj naklonjene prevzemanju tveganj. To pomeni, da so bolj striktne pri modifikaciji obstoječih zavarovalnih polic, ravno tako pa pri sklenitvi novih polic za zavarovanje terjatev. Podjetja, ki imajo obstoječo zavarovalno polico te spremembe občutijo v upadu kreditnih limitov. Tista podjetja, ki se prvič poslužujejo zavarovanja terjatev, pa se soočajo s potencialno vzpostavitvijo nizkih kritij.

Kako do kritij na  trenutno neučinkovitem trgu?

Za vzpostavitev police, s katero podjetje učinkovito obvladuje kreditna tveganja, je primarnega pomena izvedba analize kreditnih tveganj na portfelju kupcev, ki mora temeljiti na kvantitativnih in kvalitativnih podatkih. V kolikor analiza ni ustrezna, se poveča verjetnost vzpostavitve police, ki ni optimalna. Takšna polica za zavarovanje terjatev bo zelo verjetno imela slaba kritja ter imela (pre)visoko premijo glede na vzpostavljena kritja. Pomembno je tudi, da podjetja sledijo vzpostavitvi dodatnih kritij, ki ustrezajo njihovemu poslovnemu modelu. Ker je zaradi trenutnega stanja na trgu, polico težko – če ne celo nemogoče – spreminjati skozi zavarovalno obdobje, je izjemno pomembno, da je zavarovalna polica optimalno oblikovana že od samega začetka.

Kot specialist in vodilni ponudnik na področju kreditnih zavarovanj, smo vam na voljo pri oblikovanju in implementaciji optimalne zavarovalne police za zavarovanje vaših terjatev. Bogate izkušnje nam po eni straniomogočajo razumevanje potreb naših strank, po drugi pa dobavljanje specifičnih rešitev zavarovanega trga, ki v teh razmerah predstavljajo glavno prednost. Z veseljem vam asistiramo pri vzpostavitvi ustreznega zavarovalnega programa po vaši meri. Za vas smo dosegljivi preko e-mail naslova info@alpha-credo.si ter na telefonski številki +386 (0)1 292 60 96.


Avtor prispevka je ekipa Alpha Credo