Slabe gospodarske razmere nakazujejo na rast deleža slabih posojil v bančnem sektorju. Za razliko od finančne krize v letu 2008, je EU že korak pred potencialno katastrofo. EU je namreč začrtala strateški načrt, ki bo omogočal, da bodo banke lahko učinkoviteje upravljale s slabimi posojili in s tem ohranjale stabilnost ter tako še naprej zagotavljale likvidnost v teh izjemno turbulentnih časih. Rast slabih posojil hkrati ni dobra novica za celoten realni sektor. Če podjetja ne bodo servisirala posojil, zagotovo ne bodo servisirala svojih dobaviteljev.

Čeprav je kriza, ki je posledica pandemije COVID-19, globalno gospodarstvo prizadela močneje kot kriza leta 2008, to ne velja za bančni sektor. Večino zaslug, da so banke danes stabilne in zmožne zagotavljati likvidnost, je pripisati učinkoviti regulaciji bančnega sektorja, ki je bila implementirana po zlomu finančnega sektorja leta 2008. Nenazadnje bodo banke postavljene pred izziv tudi v trenutni krizi. Pričakovana rast slabih posojil s strani gospodinjstev in podjetij za bilanco stanja zagotovo ne pomeni nič dobrega v času, ko se od bank pričakuje zagotavljanje likvidnosti neposredno in posredno, preko državnih poroštvenih shem ter odlogom plačila. Rezultat, ki ga je moč pričakovati v bližnji prihodnosti, je rast slabih posojil iz naslova kreditov, ki so bili odobreni že pred pandemijo COVID-19 in tistih, ki so in se še sklepajo danes. Kako učinkovito likvidirati slaba posojila, pridobiti dodatno likvidnost ter ohranjati zdravo bilanco stanja, pa je eden izmed glavnih izzivov s katerim se bo soočal bančni sektor.

Analize Evropske komisije (2020) kažejo, da finančno stanje v evropskem bančnem sektorju ostaja dobro, kljub krizi, ki je posledica pandemije COVID-19. Čeprav so vse države članice v recesiji, je povprečni Tier 1 kapital za banke na območju EU znašal 16,4% v drugem kvartalu 2020. Povprečni delež slabih posojil v bankah se je v istem obdobju zasidral na 2,8%. V zadnjem kvartalu je delež slabih posojil v bankah znašal 2,6%, v prvem kvartalu 2020 pa 2,9% po poročanju Evropske komisije (2020).

Kljub temu, da je bančni sektor stabilen, je zelo verjetno pričakovati, da se bodo razmere močno poslabšale, ko bodo države ukinile ukrepe in sheme za pomoč gospodarstvu in gospodinjstvom. Kot poroča Financial Times (FT), Andrea Enria, Predsednik Nadzornega odbora Evropske centralne banke (ECB), ocenjuje, da bi lahko vsota slabih posojil v bankah na območju EU znašala 1.400 milijard EUR, kar je znatno več kot v času finančne krize leta 2008. Poudariti moramo, da je delež slabih posojil še vedno zaskrbljujoč v grškem bančnem sektorju (39,6%) in na Cipru (14,5%).

Da se bodo banke lahko spopadale s pričakovano rastjo deleža slabih posojil, je Evropska komisija začrtala smernice katerih cilj je vzpostaviti visoko-likviden sekundarni trg, ki bo podprt z veliko količino kvalitativnih in kvantitativnih podatkov in bo omogočal trgovanje slabih posojil med bankami in zainteresiranimi investitorji. Za vzpostavitev takšnega trga je pomembno razviti tehnološko infrastrukturo, ki bo izboljšala transparentnost in tako privabila nove investitorje.

Pričakovana rast slabih posojil bo negativno vplivala tudi na podjetja. Skladno s predvidevanji, da vse več podjetij ne bo zmožno servisirati posojil, sovpada dejstvo, da bodo ista podjetja nezmožna servisirati tudi svoje dobavitelje. Posledično bodo pred velik izziv postavljeni upravljalci tveganj, ki bodo morali zagotoviti stabilne in predvidljive denarne tokove ter povečati nadzor nad svojimi kupci. Eno izmed orodij, ki lahko pomaga upravljalcem tveganj pri upravljanju kreditnih tveganj (tveganj neplačila) je polica za zavarovanje terjatev. Varno trgovanje, predvidljivi denarni tokovi, hitre in natančne informacije o kupcih ter prihranek na času so le nekatere izmed mnogih prednosti zavarovanja terjatev.


Avtor prispevka je ekipa ALPHA CREDO

Viri:

The European Commission, (2020). Action plan: Tackling non-performing loans (NPLs) in the aftermath of the COVID-19 pandemic. Dostopno tukaj

Fleming, S. (2020). Brussels seeks to help banks offload rising tide of bad loans. Dostopno tukaj