Sprva koronavirus, sedaj še trajnost. Nov izziv globalne družbe, ki bo premešal karte v mnogih industrijah. Bodo trajnostni izdelki dovolj, ali bodo morala podjetja popolnoma spremeniti svoje poslovne modele?

Angleški slovar Oxford nudi dve definiciji za besedo trajnost. Prva definicija pravi, da je trajnost: »uporaba naravnih izdelkov in energije na način, ki ne škoduje okolju«. Druga definicija pa trajnost definira kot: »sposobnost nadaljevati oziroma obstajati na dolgi rok«. Za t.i. novega potrošnika sta pomembni obe definiciji, ki sta tesno prepleteni in se dopolnjujeta. Vztrajno se približujemo obdobju prazničnih nakupov, ko se od potrošnikov pričakuje ekscesna potrošnja. Navkljub vsemu bi letošnja praznična sezona in sezone, ki prihajajo znale biti drugačne. Čeprav bo padec v letošnji potrošnji posledica gospodarske kondicije, ki je posledica koronavirusa, bo k primanjkljaju zagotovo prispeval tudi premik v vedenju potrošnikov. Pomik k trajnosti.

Članek, ki ga je v tem tednu objavilo švedsko podjetje Intrum, pravi, da skoraj 50% Evropejcev meni, da je trajnost tista, zaradi katere bodo v prihodnje zapravljali manj. Trend zaviranja potrošnje zaradi trajnosti prevladuje predvsem pri ženskah in mlajših generacijah. Razlog, da trajnost pridobiva na pomenu, je vse večja popularnost ideje o trajnosti med voditelji držav, politiki in zvezdniki.

Nov, zaveden potrošnik mora torej postati fokus trgovcev in proizvajalcev. Zelo verjetno ne bo dovolj, da bodo trgovci zapolnili police s trajnostnimi izdelki, moč je pričakovati, da bodo primorani spremeniti celotne poslovne modele, katerih temelj bo trajnost. Tako bo denimo v dobavno verigo potrebno vključiti nove dobavitelje, ki jih bo potrebno tudi natančno nadzirati. Graditi energetsko varčne poslovne stavbe, skladišča in trgovine. Zahteve pa se ne končajo pri potrošnikih. Vse več državnih skladov, zasebnih skladov in ostalih upravljalcev premoženja kot glavno investicijsko strategijo postavlja trajnost.

Nazadnje se pobudi k trajnosti pridružujejo tudi regulatorji. Evropska zakonodaja, denimo, od velikih podjetij zahteva, v svojih letnih poročilih razkrijejo kako se spopadajo s socialnimi in okoljskimi izzivi. Razkritja so obvezni del letnih poročil vseh velikih podjetij od leta 2018 dalje. Cilj takšnih ukrepov je seveda informirati potrošnike, investitorje in ostale deležnike o uspešnosti reševanja trajnostnih izzivov velikih podjetij.

Pomik k trajnosti je neizogiben in na pomenu pridobiva že lep čas. Za podjetja predstavlja pomemben izziv, ki bo pomešal karte v vseh industrijah.


Avtor prispevka je ekipa ALPHA CREDO

Viri:

Intrum, (2020, November 24). Black Friday: 1 in 2 Europeans say sustainability motivates them to limit their spending. Retrieved November 26, 2020, from https://www.intrum.com/press/news-stories/black-friday-1-in-2-europeans-say-sustainability-motivates-them-to-limit-their-spending/